Σκεύη από ζαχαροκάλαμο

Καπάκι PET συμβατό με μπολ ζαχαροκάλαμου στρογγυλό, 500ml / 5 πακ. x 100 τεμάχια

Καπάκι συμβατό με το βιοδιασπώμενο δοχείο από ζαχαροκάλαμο της αντίστοιχης διάστασης.Κατασκευασμένο ..

0,00€

Καπάκι PP flat, συμβατό με μπολ ζαχαροκάλαμου τετράγωνο, 1.000ml / 6 πακ. x 25 τεμάχια

Καπάκι συμβατό με το βιοδιασπώμενο δοχείο από ζαχαροκάλαμο της αντίστοιχης διάστασης.Κατασκευασμένο ..

0,00€

Καπάκι PP θολωτό, συμβατό με μπολ ζαχαροκάλαμου τετράγωνο, 1.000ml / 6 πακ. x 50 τεμάχια

Καπάκι συμβατό με το βιοδιασπώμενο δοχείο από ζαχαροκάλαμο της αντίστοιχης διάστασης.Κατασκευασμένο ..

0,00€

Καπάκι PP συμβατό με μπολ ζαχαροκάλαμου παραλληλόγραμμο, 500 - 700cc / 10 πακ. x 50 τεμάχια

Καπάκι συμβατό με το βιοδιασπώμενο δοχείο από ζαχαροκάλαμο της αντίστοιχης διάστασης.Κατασκευασμένο ..

0,00€

Καπάκι PP συμβατό με μπολ ζαχαροκάλαμου παραλληλόγραμμο, 850 - 1.000cc / 10 πακ. x 50 τεμάχια

Καπάκι συμβατό με το βιοδιασπώμενο δοχείο από ζαχαροκάλαμο της αντίστοιχης διάστασης.Κατασκευασμένο ..

0,00€

Καπάκι PP συμβατό με μπολ ζαχαροκάλαμου στρογγυλό, 750 - 1.000cc / 4 πακ. x 50 τεμάχια

Καπάκι συμβατό με το βιοδιασπώμενο δοχείο από ζαχαροκάλαμο της αντίστοιχης διάστασης.Κατασκευασμένο ..

0,00€

Καπάκι PP συμβατό με μπολ ζαχαροκάλαμου στρογγυλό, 750 - 1.000ml / 4 πακ. x 75 τεμάχια

Καπάκι συμβατό με το βιοδιασπώμενο δοχείο από ζαχαροκάλαμο της αντίστοιχης διάστασης.Κατασκευασμένο ..

0,00€

Καπάκι PP συμβατό με μπολ ζαχαροκάλαμου τετράγωνο / 4 πακ. x 75 τεμάχια

Καπάκι συμβατό με το βιοδιασπώμενο δοχείο από ζαχαροκάλαμο της αντίστοιχης διάστασης.Κατασκευασμένο ..

0,00€

Μπολ βιοδιασπώμενο από ζαχαροκάλαμο παραλληλόγραμμο, 1.000cc / 10 πακ. x 50 τεμάχια

Βιοδιασπώμενο σκεύος από ζαχαροκάλαμο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένα για κομπ..

0,00€

Μπολ βιοδιασπώμενο από ζαχαροκάλαμο παραλληλόγραμμο, 500cc / 10 πακ. x 50 τεμάχια

Βιοδιασπώμενο σκεύος από ζαχαροκάλαμο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένα για κομπ..

0,00€

Μπολ βιοδιασπώμενο από ζαχαροκάλαμο παραλληλόγραμμο, 700cc / 10 πακ. x 50 τεμάχια

Βιοδιασπώμενο σκεύος από ζαχαροκάλαμο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένα για κομπ..

0,00€

Μπολ βιοδιασπώμενο από ζαχαροκάλαμο στρογγυλό, 1.000cc / 4 πακ. x 50 τεμάχια

Βιοδιασπώμενο σκεύος από ζαχαροκάλαμο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένα για κομπ..

0,00€

Μπολ βιοδιασπώμενο από ζαχαροκάλαμο στρογγυλό, 1.000ml / 4 πακ. x 75 τεμάχια

Βιοδιασπώμενο σκεύος από ζαχαροκάλαμο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένα για κομπ..

0,00€

Μπολ βιοδιασπώμενο από ζαχαροκάλαμο στρογγυλό, 500ml / 4 πακ. x 125 τεμάχια

Βιοδιασπώμενο σκεύος από ζαχαροκάλαμο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένα για κομπ..

0,00€

Μπολ βιοδιασπώμενο από ζαχαροκάλαμο στρογγυλό, 750ml / 4 πακ. x 75 τεμάχια

Βιοδιασπώμενο σκεύος από ζαχαροκάλαμο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένα για κομπ..

0,00€

Μπολ βιοδιασπώμενο από ζαχαροκάλαμο τετράγωνο, 1.000ml / 4 πακ. x 75 τεμάχια

Βιοδιασπώμενο σκεύος από ζαχαροκάλαμο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένα για κομπ..

0,00€

Μπολ βιοδιασπώμενο σαλάτας από ζαχαροκάλαμο τετράγωνο, 1.000cc / 4 πακ. x 75 τεμάχια

Βιοδιασπώμενο σκεύος από ζαχαροκάλαμο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένα για κομπ..

0,00€

Μπολ βιοδιασπώμενο σαλάτας από ζαχαροκάλαμο τετράγωνο, 500cc / 4 πακ. x 75 τεμάχια

Βιοδιασπώμενο σκεύος από ζαχαροκάλαμο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένα για κομπ..

0,00€

Μπολ βιοδιασπώμενο σαλάτας από ζαχαροκάλαμο τετράγωνο, 750cc / 4 πακ. x 75 τεμάχια

Βιοδιασπώμενο σκεύος από ζαχαροκάλαμο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και πιστοποιημένα για κομπ..

0,00€