Απορρυπαντικά Πλυντηρίου Πιάτων

Απορρυπαντικά Πλυντηρίου Πιάτων
Υγρό καθαριστικό - αφαλατικό SURE Descaler | 5lt. 2-3 Ημέρες

Υγρό καθαριστικό - αφαλατικό SURE Descaler | 5lt.

Το SURE Descaler είναι μέρος μιας μοναδικής σειράς, 100 % βιοδιασπώμενων επαγγελματικών προϊόντων κα..

Κωδικός: 100-14-067
Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Bronze | 10L 2-3 Ημέρες

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Bronze | 10L

Συμπυκνωμένο όξινο στεγνωτικό ειδικής σύνθεσης που απευθύνεται σε μαλακά νερά. Γυαλίζει και στεγνώνε..

Κωδικός: 100-13-104
Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Bronze | 20L 2-3 Ημέρες

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Bronze | 20L

Συμπυκνωμένο όξινο στεγνωτικό ειδικής σύνθεσης που απευθύνεται σε μαλακά νερά. Γυαλίζει και στεγνώνε..

Κωδικός: 100-23-141
Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Bronze | 5L 2-3 Ημέρες

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Bronze | 5L

Συμπυκνωμένο όξινο στεγνωτικό ειδικής σύνθεσης που απευθύνεται σε μαλακά νερά. Γυαλίζει και στεγνώνε..

Κωδικός: 100-13-110
Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Gold | 10L 2-3 Ημέρες

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Gold | 10L

Συμπυκνωμένο όξινο στεγνωτικό ειδικής σύνθεσης που απευθύνεται σε σκληρά νερά. Γυαλίζει και στεγνώνε..

Κωδικός: 100-13-023
Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Gold | 20L 2-3 Ημέρες

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Gold | 20L

Συμπυκνωμένο όξινο στεγνωτικό ειδικής σύνθεσης που απευθύνεται σε σκληρά νερά. Γυαλίζει και στεγνώνε..

Κωδικός: 100-13-046
Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Gold | 5L 2-3 Ημέρες

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Gold | 5L

Συμπυκνωμένο όξινο στεγνωτικό ειδικής σύνθεσης που απευθύνεται σε σκληρά νερά. Γυαλίζει και στεγνώνε..

Κωδικός: 100-13-082
Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Platinum | 10L 2-3 Ημέρες

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Smart Dry Platinum | 10L

Υπερσυμπυκνωμένο όξινο στεγνωτικό ειδικής σύνθεσης που απευθύνεται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες π..

Κωδικός: 100-23-033
Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart 100 | 20L 2-3 Ημέρες

Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart 100 | 20L

Συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου πιάτων – ποτηριών, κατάλληλο για μαλακά νερά. Πολύ οικονομικό σε περίπτ..

Κωδικός: 100-10-033
Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Bronze | 10L 2-3 Ημέρες

Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Bronze | 10L

Συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου πιάτων – ποτηριών, κατάλληλο για μαλακά νερά. Πολύ οικονομικό σε περίπτ..

Κωδικός: 100-13-105
Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Bronze | 20L 2-3 Ημέρες

Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Bronze | 20L

Συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου πιάτων – ποτηριών, κατάλληλο για μαλακά νερά. Πολύ οικονομικό σε περίπτ..

Κωδικός: 100-23-140
Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Bronze | 5L 2-3 Ημέρες

Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Bronze | 5L

Συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου πιάτων – ποτηριών, κατάλληλο για μαλακά νερά. Πολύ οικονομικό σε περίπτ..

Κωδικός: 100-13-109
Υγρό υπερσυμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Gold | 10L 2-3 Ημέρες

Υγρό υπερσυμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Gold | 10L

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων-ποτηριών συνδυάζει μείγμα δεσμευτικών αλάτων π..

Κωδικός: 100-04-062
Υγρό υπερσυμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Gold | 20L 2-3 Ημέρες

Υγρό υπερσυμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Gold | 20L

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων-ποτηριών συνδυάζει μείγμα δεσμευτικών αλάτων π..

Κωδικός: 100-13-045
Υγρό υπερσυμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Gold | 5L 2-3 Ημέρες

Υγρό υπερσυμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Smart Gold | 5L

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων-ποτηριών συνδυάζει μείγμα δεσμευτικών αλάτων π..

Κωδικός: 100-23-043
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων Suma Dify | 750gr 2-3 Ημέρες

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων Suma Dify | 750gr

Απορρυπαντικό σε αυτοδιαλυόμενα sachets για πολλαπλούς κύκλους πλύσεων. Ιδανικό για μικρά πλυντήρια ..

Κωδικός: 100-14-025
Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 4000 | 20L 2-3 Ημέρες

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 4000 | 20L

Όξινο στεγνωτικό πλυντηρίου σκευών για χρήση σε όλες τις σκληρότητες νερού.Το Jonmatic 4000 είναι βο..

Κωδικός: 100-14-060
Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 4000 | 5L 2-3 Ημέρες

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 4000 | 5L

Όξινο στεγνωτικό πλυντηρίου σκευών για χρήση σε όλες τις σκληρότητες νερού.Το Jonmatic 4000 είναι βο..

Κωδικός: 100-14-038
Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Don | 4L 2-3 Ημέρες

Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Don | 4L

Συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου πιάτων – ποτηριών, ιδανικό για σκληρά λίπη. ..

Κωδικός: 100-02-010
Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 1000 | 10L 2-3 Ημέρες

Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 1000 | 10L

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για πλύση σε μαλακά νερά. Αποτελεσµατικός καθαρισµός. Αποσκληρυντική..

Κωδικός: 100-14-054
Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 1000 | 20L 2-3 Ημέρες

Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 1000 | 20L

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για πλύση σε μαλακά νερά. Αποτελεσµατικός καθαρισµός. Αποσκληρυντική..

Κωδικός: 100-14-061
Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 2500 | 20L 2-3 Ημέρες

Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 2500 | 20L

Απορρυπαντικό πλούσιο με συμπλοκοποιητές, για πλύση σε πολύ σκληρά νερά. Kατάλληλο για την πλύση ποτ..

Κωδικός: 100-14-059
Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 2500 | 5L 2-3 Ημέρες

Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Jonmatic 2500 | 5L

Απορρυπαντικό πλούσιο με συμπλοκοποιητές, για πλύση σε πολύ σκληρά νερά. Kατάλληλο για την πλύση ποτ..

Κωδικός: 100-14-031
Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Master 3000 | 10L 2-3 Ημέρες

Υγρό συμπυκνωμένο πλυντηρίου πιάτων Master 3000 | 10L

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, ποτηριών και σκευών, για δύσκολους ρύπους σε επαγγελματικά πλυντήρι..

Κωδικός: 100-09-066