Χαρτιά Κουζίνας

Χαρτιά Κουζίνας
Χαρτί κουζίνας ρολό 1,4Kg. Reflex Midi, Mars Tissue / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό 1,4Kg. Reflex Midi, Mars Tissue / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-05-053
Χαρτί κουζίνας ρολό 1Kg. Mars Tissue / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό 1Kg. Mars Tissue / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-001
Χαρτί κουζίνας ρολό 1Kg. Mars Tissue, συσκευασμένο ένα προς ένα / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό 1Kg. Mars Tissue, συσκευασμένο ένα προς ένα / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-011
Χαρτί κουζίνας ρολό 1Kg. Maxi Pro, συσκευασμένο ένα προς ένα / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό 1Kg. Maxi Pro, συσκευασμένο ένα προς ένα / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-041
Χαρτί κουζίνας ρολό 2 Kg, Endless Mega, συσκευασμένο ένα προς ένα / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό 2 Kg, Endless Mega, συσκευασμένο ένα προς ένα / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-046
Χαρτί κουζίνας ρολό 2 Kg, συσκευασμένο ένα προς ένα  / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό 2 Kg, συσκευασμένο ένα προς ένα / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-029
Χαρτί κουζίνας ρολό 4,5 Kg, Endless Strong / 2 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό 4,5 Kg, Endless Strong / 2 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-048
Χαρτί κουζίνας ρολό 600 gr Endless Strong, συσκευασμένο ένα προς ένα / 12 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό 600 gr Endless Strong, συσκευασμένο ένα προς ένα / 12 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-066
Χαρτί κουζίνας ρολό 700 gr Maxi Pro / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό 700 gr Maxi Pro / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-014
Χαρτί κουζίνας ρολό 800gr, Endless Economy, συσκευασμένο ένα προς ένα / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό 800gr, Endless Economy, συσκευασμένο ένα προς ένα / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-047
Χαρτί κουζίνας ρολό 800gr. Mars Tissue, συσκευασμένο ένα προς ένα / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό 800gr. Mars Tissue, συσκευασμένο ένα προς ένα / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-019
Χαρτί κουζίνας ρολό Strong 145m. Reflex Midi, Mars Tissue / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό Strong 145m. Reflex Midi, Mars Tissue / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-05-024
Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 1,9 Kg. ECO Mars Tissue / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 1,9 Kg. ECO Mars Tissue / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας οικολογικό, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελε..

Κωδικός: 121-02-008
Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 1,9 Kg. Gold, Mars Tissue / 2 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 1,9 Kg. Gold, Mars Tissue / 2 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-007
Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 1,9 Kg. Mars Tissue / 2 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 1,9 Kg. Mars Tissue / 2 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-002
Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 4,75 Kg. Gold / 2 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 4,75 Kg. Gold / 2 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-038
Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 450gr. Gold, Mars Tissue / 12 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 450gr. Gold, Mars Tissue / 12 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-067
Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 500gr. Mars Tissue / 12 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 500gr. Mars Tissue / 12 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-004
Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 800gr. Gold, Mars Tissue / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 800gr. Gold, Mars Tissue / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-02-058
Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 950gr. Gold, Mars Tissue / 6 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό γκοφρέ 950gr. Gold, Mars Tissue / 6 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία ..

Κωδικός: 121-05-047
Χαρτί κουζίνας ρολό, CenterPull ΜΠΛΕ, γκοφρέ 2,5 Kg. Mars Tissue / 2 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό, CenterPull ΜΠΛΕ, γκοφρέ 2,5 Kg. Mars Tissue / 2 ρολά

Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας, σε μπλέ χρώμα, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Απο..

Κωδικός: 121-02-022
Χαρτί κουζίνας ρολό, βιομηχανικό, 4 Kg. γκοφρέ ECO Mars Tissue / 2 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό, βιομηχανικό, 4 Kg. γκοφρέ ECO Mars Tissue / 2 ρολά

Βιομηχανικό χαρτί κουζίνας οικολογικό, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί ..

Κωδικός: 121-02-030
Χαρτί κουζίνας ρολό, βιομηχανικό, γκοφρέ 3 Kg. Mars Tissue, 2 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό, βιομηχανικό, γκοφρέ 3 Kg. Mars Tissue, 2 ρολά

Βιομηχανικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία επ..

Κωδικός: 121-02-043
Χαρτί κουζίνας ρολό, βιομηχανικό, γκοφρέ 4,5 Kg. Mars Tissue / 2 ρολά 2-3 Ημέρες

Χαρτί κουζίνας ρολό, βιομηχανικό, γκοφρέ 4,5 Kg. Mars Tissue / 2 ρολά

Βιομηχανικό χαρτί κουζίνας, υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.Αποτελεί κορυφαία επ..

Κωδικός: 121-02-006