Θερμικές Ταινίες

Θερμικές Ταινίες
Ταινία θερμική ρολό, 15m - 48gr | 57x40cm / 6 πακ. x 10 τεμ. 2-3 Ημέρες

Ταινία θερμική ρολό, 15m - 48gr | 57x40cm / 6 πακ. x 10 τεμ.

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση.Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις τ..

Κωδικός: 147-01-020
Ταινία θερμική ρολό, 15m - 55gr | 57x40cm / 6 πακ. x 10 τεμ. 2-3 Ημέρες

Ταινία θερμική ρολό, 15m - 55gr | 57x40cm / 6 πακ. x 10 τεμ.

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση.Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις τ..

Κωδικός: 147-01-017
Ταινία θερμική ρολό, 25m - 48gr | 37x50cm / 6 πακ. x 10 τεμ. 2-3 Ημέρες

Ταινία θερμική ρολό, 25m - 48gr | 37x50cm / 6 πακ. x 10 τεμ.

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση.Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις τ..

Κωδικός: 147-01-022
Ταινία θερμική ρολό, 25m - 48gr | 57x50cm / 6 πακ. x 10 τεμ. 2-3 Ημέρες

Ταινία θερμική ρολό, 25m - 48gr | 57x50cm / 6 πακ. x 10 τεμ.

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση.Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις τ..

Κωδικός: 147-01-021
Ταινία θερμική ρολό, 25m - 55gr | 37x50cm / 6 πακ. x 10 τεμ. 2-3 Ημέρες

Ταινία θερμική ρολό, 25m - 55gr | 37x50cm / 6 πακ. x 10 τεμ.

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση.Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις τ..

Κωδικός: 147-01-018
Ταινία θερμική ρολό, 25m - 55gr | 57x50cm / 6 πακ. x 10 τεμ. 2-3 Ημέρες

Ταινία θερμική ρολό, 25m - 55gr | 57x50cm / 6 πακ. x 10 τεμ.

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση.Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις τ..

Κωδικός: 147-01-016
Ταινία θερμική ρολό, 55m - 48gr | 57x70cm / 6 πακ. x 10 τεμ. 2-3 Ημέρες

Ταινία θερμική ρολό, 55m - 48gr | 57x70cm / 6 πακ. x 10 τεμ.

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση.Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις τ..

Κωδικός: 147-01-026
Ταινία θερμική ρολό, 65m - 48gr | 80x75cm / 5 πακ. x 10 τεμ. 2-3 Ημέρες

Ταινία θερμική ρολό, 65m - 48gr | 80x75cm / 5 πακ. x 10 τεμ.

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση.Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις τ..

Κωδικός: 147-01-025
Ταινία θερμική ρολό, 70m - 48gr | 80x80cm / 5 πακ. x 10 τεμ. 2-3 Ημέρες

Ταινία θερμική ρολό, 70m - 48gr | 80x80cm / 5 πακ. x 10 τεμ.

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση.Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις τ..

Κωδικός: 147-01-019
Ταινία θερμική ρολό, 70m - 55gr | 80x80cm / 5 πακ. x 10 τεμ. 2-3 Ημέρες

Ταινία θερμική ρολό, 70m - 55gr | 80x80cm / 5 πακ. x 10 τεμ.

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση.Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις τ..

Κωδικός: 147-01-015
Ταινία θερμική ρολό, 8m - 48gr | 57x30cm / 10 πακ. x 10 τεμ. 2-3 Ημέρες

Ταινία θερμική ρολό, 8m - 48gr | 57x30cm / 10 πακ. x 10 τεμ.

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση.Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις τ..

Κωδικός: 147-01-024